25.03.2017

Kdo rozhoduje o osudu generací od samého počátku? To já, Hospodin, první i poslední, já jsem ten, kdo za tím vším stojí.
Izajáš 41,4 (SNC)

Bůh vzkřísil Krista z mrtvých a vyzdvihl ho vysoko nad všechny krále a vlády, velitele i diktátory, až na čestné místo po pravici Boží. Jeho sláva nemá obdoby v minulosti ani budoucnosti.
Efezským 1,20–21 (SNC)