24.05.2017

Buďte si vědomi toho, že Hospodin je jediný pravý Bůh. Je věrný a se všemi, kdo ho milují a zachovávají jeho přikázání, jedná podle své smlouvy trvale milosrdně.
5. Mojžíšova 7,9 (SNC)

A toto je život věčný: Aby poznávali tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíše Krista.
Jan 17,3 (CSP)