19.11.2017

Hospodin vám prokazoval svou přízeň ve všem, co jste dělali, a pečoval o vás.
5. Mojžíšova 2,7 (SNC)

A tak nic neznamená ten, kdo sází, ani kdo zalévá, nýbrž Bůh, který dává vzrůst.
1. list Korintským 3,7