24.06.2017

Už déle nemlč, Bože, nebuď jak němý, nezůstaň v klidu a znovu jednej! Vidíš, jak tvoji nepřátelé běsní, s nenávistí zvedají své hlavy.
Žalm 83,2–3 (SNC)

Vždyť se zavázal Abrahamovi, že jednou budeme sloužit Bohu po celý život, zbaveni útlaku a strachu.
Lukáš 1,73–75 (SNC)