gototopgototop
   

Ke stazeniFacebookCasopisArchivRekreaceOdkazy

 
 

COMENIANA

 
 

Comeniana je asociace, která sdružuje mateřská centra, rodinná centra, volnočasové aktivity pro děti a mládež a seniorské kluby Jednoty bratrské hlásící se k pedagogicko-sociálnímu odkazu své vlastní více než 555leté historie. 

comeniana-logo

 

Pedagogové, vzdělanci a současně představitelé Jednoty bratrské, jako byli například J. A. Komenský, Jan Blahoslav, Lukáš Pražský a další, vytvořili systém vzdělávání a výchovy, který dosud nebyl žádnou jinou alternativou překonán. Proto právě na něj dnešní Jednota navazuje a adaptuje ho do současných společenských poměrů. Stejně tak jako v minulosti, i dnes ty samé principy a hodnoty poskytují komplexní pomoc rodině jako celku – rodičům, malým dětem, dospívajícím i prarodičům.

 

Jednota bratská pracovala vždy mezi obyčejnými lidmi a zabývala se skutečným životem. I dnes se prostřednictvím svých sborů podílí na utváření společenské a sociální struktury měst a obcí, kde žije. Centra sdružená v asociaci Comeniana proto nejsou izolovanou aktivitou, ale jsou součástí širší služby této církve, do které patří také mateřské a základní školy, volnočasové kluby pro děti, mládež i celé rodiny, organizace pro prevenci sociálně-patologických jevů, diakonie či dvě občanské poradny. Jednota bratrská také v příslušných regionech spolupracuje s orgány místní samosprávy, její aktivity navazují na další služby v regionu a spadají do některé z oblastí komunitního plánování rozvoje sociálních služeb.

Aktivity asociace Comeniana jsou realizovány již od roku 2005. V té době začala Jednota bratrská zakládat a provozovat mateřská a rodinná centra, volnočasové a nízkoprahové kluby pro děti a mládež a brzy také kluby pro seniory. Do současné doby se počet těchto aktivit navýšil téměř na padesát.


Rodinná a mateřská centra si kladou za cíl poskytnout rodičům a jejich malým dětem přátelské a důvěryhodné zázemí k trávení volného času. Mnohá centra pravidelně pořádají semináře o zdravé výchově, vzdělávání a vývojové psychologii dětí. Jednota bratrská chce žít v kontaktu se svým okolím, vnímat jeho potřeby a reagovat na ně. Proto zakládá řadu nejrůznějších aktivit pro všechny věkové skupiny, nejstarší generaci nevyjímaje. Seniory vnímá jako důležitou součást společnosti, jako ty, kteří zasluhující úctu, pozornost, péči a možnost žít pestrý a plný život i v pokročilém věku. Aktivity pro nejstarší generaci se realizují v klubech pro seniory.

 
 

www.VivaBoty.Eu - Krásné a luxusní boty www.VivaBoty.Eu - Značková obuv www.VivaBoty.Eu - Značkové boty www.VivaBoty.Eu - Stylové boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní boty www.VivaBoty.Eu - Elegantní obuv www.VivaBoty.Eu - Dámské boty